Geboorteaktes

Geboorteakte van Cornelis Kramer 1893 in de Beemster

Doopinschrijving Cornelis Kramer, 1803 in de Beemster. Cornelis wordt hier Krelis genoemd maar in andere aktes toch ook weer Cornelis.

Doopinschrijving Claas Cramer, 1767 in de Beemster